Roskole 2024

Roskole 2024

Helsingør Roklub afholder normalt hvert år i april/maj måned roskole for nye medlemmer.  Du kan tilmelde dig vores roskole herunder (vælg Kanin), og vi inviterer dig til et informationsmøde.

Når vi har modtaget din tilmelding, aftaler vi at mødes med dig og evt. andre tilmeldte i roklubben. Her matcher vi så dig, efter dine forventninger, med en ropartner, og hvert par får tilknyttet 1 eller 2 instruktører, og der aftales i fællesskab en tidsplan for de 8 lektioner I skal igennem.

Du kan vælge mellem to roskoleforløb, afhængigt af hvad der passer dig bedst. De afholdes som parallelle kurser:

  1. Aftenroskolen vil typisk foregå om aftenen og i weekender, og ifølge aftale med instruktørerne.
  2. Dagroskolen varetages af klubbens lidt ældre roere, og henvender sig primært til pensionister, men alle der har tid i dagtimerne er velkommen. Den forløber i tidsrummet 8.30 – 11.30 tirsdage og torsdage.

Vi starter med undervisning på land – i romaskiner, robassin m.m., derefter undervises på vandet, når vejret tillader det.

For at blive frigivet til roning uden instruktør i klubbens både, skal man som minimum have deltaget i 8 lektioner af 2-3 timers varighed. Indtil du er frigivet, er du "Kanin".

Pris for roskolen er DKK 600,00, hvilket dækker selve kursusdeltagelsen, samt øvrig roning fra tilmeldings tidspunkt og frem til 1. juli, hvor du også kan gøre brug af træningstilbud/faciliteter i roklubben. Du skal først betale, hvis du fortsætter efter første lektion.

Tilmeld dig roskole herunder ved at vælge "Kanin"! Så holder vi dig orienteret om opstart, og inviterer dig til informationsmøde.

Prisen for fortsat medlemskab er DKK 2.600,- årligt, som betales i fire rater af DKK 650,- (der betales forud for hvert kvartal).

Henvendelse om roskole til Kjeld Bertelsen: formand@roklubben.dk