Støt Helsingør Roklub

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro-ordning, hvor privatpersoner og virksomheder kan donere et beløb til roklubben via Dansk Forening for Rosport.

Hvis du anfører dit personnummer i donationen, indberetter DFfR dette til SKAT og beløbet vil automatisk fremgå på din elektroniske selvangivelse fra SKAT.

Med et beløb er du med til at sikre, at Dansk Forening for Rosport kan bevare denne ordning. Med fastholdelse af ordningen har vi dokumentation for, at klubber og forbund kan modtage arvebeløb uden at betale arveafgift.

Pengegaven kan doneres til en bestemt klub.

Donationen er som udgangspunkt anonym og givet til Dansk Forening for Rosport. Ønsker man at donere penge til almenvelgørende formål i en bestemt klub, kan man anføre sit ønske.

Donationen via bankoverførsel:

Reg. nr. 4180
Kontonr. 1552198
med oplysning om navn, adresse, personnummer og "Helsingør Roklub", for at vi modtager donationen.

 

Betingelser

For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.

Virksomheder kan også donere et beløb – de skal oplyse deres cvr nummer.

DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr.

Der er ingen bagatelgrænse for pengegaven. Grænsen for skattefradrag for gaver til foreninger, er i 2021 sat til DKK 17.000,-. Klik her for at læse mere!

Beløbet som en donor donerer, må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.

Beløb som modtages, vil gå til Bådfonden.

Hvornår bliver pengene udbetalt?

Klubber, der bliver betænkt i 2021, modtager midler primo juli 2021 (1. runde udbetalinger, for beløb indbetalt i 1. halvår af 2021) eller primo februar 2022 (2. runde udbetalinger, for beløb indbetalt i 2. halvår af 2021)
Hvis en person donerer pengene ad flere omgange, så tæller det kun for en donation pr. cpr-nummer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kassereren eller formanden!

Opdateret 14-06-2021