Bestyrelsens arbejdsområder

Bestyrelsens arbejdsopgaver – besluttet på konstituerende bestyrelsesmøde

13. februar 2019
Formand
Kjeld Bertelsen
 • Ansvarlig for bestyrelsens arbejde, bestyrelsesmøder, generalforsamling samt klubbens aktiviteter
 • Kontaktperson og delegeret i DFfR´s interesse netværk, coastal roning og Ro netværk Nordsjælland
 • Kontakt til sponsorer
 • Opdatering og vedligehold af roklubbens hjemmeside
 • Ajourføring af klubbens digitale kalender
 • Information til medlemmer (via post, mail, opslag, hjemmeside)
 • PR for klubben (Facebook, lokale aviser, foldere)
 • Bro og rampe
   
Kasserer
Hanne Algreen-Ussing
 • Dagligt ansvar for ind- og udbetalinger
 • Medlemsregistrering, ajourføring af data f.eks. post- og mailadresser samt udlevering af nøgler til klubben
 • Revideret regnskab og budget
 • Indretning/interiør klublokaler
 • Administration af skabe
   
Næstformand og Kaproningschef
Henrik Winther
 • Udtagelse samt tilmelding af kaproningshold
 • Ansvarlig for motionsrum og redskaber
   
Rochef
Mikko Østergård
 • Organisering af svømmeprøver og kæntringsøvelser i forbindelse med roskole forløb
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af roskole samt organisering af styrmandskurser i samarbejde med roskole udvalg
 • Organisering af fællesroning
 • Kontaktperson og delegeret i DFfR´s interesse netværk, coastal roning og Ro netværk Nordsjælland
 • Turarrangementer
 • Ansvarlig for udlån af både og gæsters overnatning i klubben
   
Materielforvalter
Jan Poulsen
 • Ansvarlig for ro bassin
 • Ansvarlig for ro materiel og bådvogne
   
Ungdomsleder
Line Pommer
 • Overordnet ansvar for instruktion og uddannelse af ungdomsroere
 • Koordinering med rochef og kaproningschef.
   
Ad hoc opgaver
Frank Lass
 


Uden for bestyrelsen:

Referent
Annette Lang Madsen

 • Referent ved bestyrelsesmøder

Biksbestyrer
Hans-Erik Hall

 • Ansvar for drift af Biksen
 • Indkøb af forbrugsartikler i roklubben

Husforvalter
Kaus Pihl Jensen

 • Ansvar for vedligehold af hus og have
 • Kontaktperson for husets håndværkere
Ungdomstræner
Kathe Rasmussen
 • Instruktion og uddannelse af ungdomsroere
   

 

Nyheder

Hjelmsjö - Årets sculler ro-lejr

Hjelmsjö - Årets sculler ro-lejr

Ronetværk Nordsjælland arrangerer i fæll...
26. april 2019 11:45
Åbent Vand (Hus) - 27. april

Åbent Vand (Hus) - 27. april

Kom til åbent hus i roklubben lørdag den...
18. april 2019 15:37
Roklubben deltager på Helsingør Messen

Roklubben deltager på Helsingør Messen

Den 23. og 24. marts deltager vi på Hels...
19. marts 2019 10:25
Skal vi ro en tur i parken?

Skal vi ro en tur i parken?

Det kan blive fremtiden med roture i par...
19. februar 2019 18:13
Generalforsamling 6. februar 2019

Generalforsamling 6. februar 2019

Bestyrelsen har i dag udsendt indkaldels...
15. januar 2019 16:16
Se alle nyheder