Bestyrelsens arbejdsområder

Bestyrelsens arbejdsopgaver – besluttet på konstituerende bestyrelsesmøde

29. april 2024
Formand
Kjeld Bertelsen
 • Ansvarlig for bestyrelsens arbejde, bestyrelsesmøder, generalforsamling samt klubbens aktiviteter
 • Kontaktperson og delegeret i DFfR´s interesse netværk, coastal roning og Ro netværk Nordsjælland
 • Kontakt til sponsorer
 • PR for klubben (Facebook, lokale aviser, foldere)
 • Bro og rampe
 • Tilrettelæggelse og afholdelse  af roskole samt organiseringaf styrmandskurser i samarbejde med roskolens udvalg
 • Organisering af kæntringsøvelser i forbindelse med roskole forløb
 • Ansvarlig for udlån af både og gæsters overnatning i klubben
 • Indretning/interiør klublokaler
   
Kasserer
Hanne Algreen-Ussing
 • Dagligt ansvar for ind- og udbetalinger
 • Medlemsregistrering, ajourføring af data f.eks. post- og mailadresser samt udlevering af nøgler til klubben
 • Revideret regnskab og budget
 • Administration af skabe
   

Sekretær
Marianne Aarslew-Jensen

 • Referent ved bestyrelsesmøder
 • Opdatering og vedligehold af roklubbens hjemmeside
 • Ajourføring af klubbens digitale kalender
 • Information til medlemmer (via post, mail, opslag)
   
Bestyrelsesmedlem
Frank Lass
 • Ansvarlig for træningslokalet
 • Ac Hoc opgaver
   
Bestyrelsesmedlem
Lilli Jørgensen
 • Ad Hoc opgaver
 • Indretning/interiør klublokaler
   
Bestyrelsesmedlem
Flemming Pless
 • Ad Hoc opgaver
 • Indretning/interiør klublokaler


Uden for bestyrelsen:

Materielforvalter
Jan Poulsen

 • Ansvarlig for ro bassin
 • Ansvarlig for ro materiel og bådvogne

Biksbestyrer
Hanne Algreen-Ussing

 • Ansvar for drift af Biksen
 • Indkøb af forbrugsartikler i roklubben

Husforvalter
Kaus Pihl Jensen

 • Ansvar for vedligehold af hus og have
 • Kontaktperson for husets håndværkere