Indmeldelse

Indmeldelse og tilmelding med blanket

Du kan downloade nedenstående blanket, udfylde den og sende den til klubben på følgende måder:

E-mail: kasserer@roklubben.dk

Post: Helsingør Roklub, Færgevej 1, 3000 Helsingør

Eller blot lægge den i vores postkasse.

Indmeldelsesblanket og tilmelding til roskole 2019