DFfR Hovedgeneralforsamling

10. marts 2018 21:28 , af Kjeld Bertelsen

I dag blev DFfR's hovedgeneralforsamling afholdt i Odense Congress Center, i en dejlig positiv ånd og et vel tilrettelagt arrangement. Helsingør Roklub deltog ved undertegnede, og med to fuldmagter, da vi med vores medlemstal nu har 3 stemmer.

En meget stor gruppe mennesker, bestående af hovedbestyrelse, sekretariat og en masse friviliige i forskellige udvalg, gør dagligt et stor arbejde, for at rosporten skal bestå og udvikles, gennem os i roklubberne, indenfor alle typer roning og aldersklasser.

Vist var der emner der blev luftet under "Eventuelt", der i høj grad også skal have vores opmærksomhed, som f.eks. når Kasper fra DSR stiller spørgsmål ved, hvem der har ansvar, når vi som medlemmer ror i TOLO, men rejsen arrangeres af vores egen roklub. Eller om det demokratisk er i orden, at Tolo Roklub med nu ca. 500 medlemmer har et tilsvarende antal stemmer ved hovedgeneralforsamlingen, når de selv samme medlemmer også er medlemmer i andre roklubber, og herigennem medtælles i roklubbernes stemmer?

Jeg er ikke i tvivl om, at vi ved vores forestående projekt "Klubudvikling", vil få stor glæde af DFfR's erfaring og resourcer. Send en mail til formand@roklubben.dk, hvis du er interesseret i at deltage i Klubudviklings forløbet, som starter den 19. marts kl. 17:00. Her kommer vi til at have fokus på frivillighedsstrategi og rekruttering af nye medlemmer.

Vores bestyrelsesmedlem Fennella Røssel blev genvalgt som suppleant til Ordens og Amatørudvalget.

Og så er det dejligt at høre ved kaffepauser og frokosten, hvor man møder medlemmer fra andre roklubber, at vi altid er velkomne som gæster, ofte med en historie om deres oplevelse af vores tidligere besøg hos dem. :-)

Mvh
Kjeld