Stenrevsprojektet er dødt!

8. januar 2019 14:34 , af Kjeld Bertelsen

Øresundsakvariet har kapituleret, og indset at de ikke kan gennemføre stenrevsprojektet mellem vores bådebro og Trykkerdammen. De mener ikke deres kompetencer ligger på konfliktløsning, men havformidling og friluftsliv, skriver Michael Hansen til os.

Det er en god nyhed, men det betyder ikke at vi stopper arbejdet, med at få etableret nogle fælles færdselsregler for området, mellem dykkerne og vores roklub.

At stenrevet ikke kan gennemføres, kommer Øresundsakvariet frem til, blot efter andet dialogmøde, som blev afholdt den 13. december i Helsingør Havns lokaler, med deltagelse af én repræsentant fra hver brugergruppe.

Ved det første møde, som blev afholdt i roklubben den 13. november, blev førnævnte møde aftalt, hvor fokus skulle være på, at komme med forslag til fælles regler for at færdes i farvandet ved bådudlejningen, Trykkerdammen og roklubben.

Vi har fra Helsingør Roklubs side vist velvilje og åbenhed, samt deltagelse i at finde løsninger, som kunne være med til at gøre stenrevet muligt, men har på intet tidspunkt lagt skjul på, at vi grundlæggende ikke var interesseret i noget stenrev ud for vores roklub.