Skal vi ro en tur i parken?

19. februar 2019 18:13 , af Kjeld Bertelsen

Det kan blive fremtiden med roture i parken, vel at mærke havparken!

I morgen aften den 20. februar kl. 19:30, afholdes i Toldkammeret et debatmøde om Øresunds fremtid. Den fremtid ønsker vi selvfølgelig at tage del i, som flittige brugere. Og ikke mindst at få indflydelse på!

Annonceringen af dette møde kan i dag læses på bagsiden af Helsingør Dagblad, som beskriver en eventuel havpark, som et tillæg til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Med mødedeltagere i debatpanelet fra Øresundsakvariet, fiskere og politikere, hvor Borgmester Benedikte Kiær vil være ordstyrer, bliver det interessant at høre nærmere om, hvordan en sådan park tænkes indrettet.

En "park" er som regel noget, der ved hjælp af regler og love, skal være velindrettet og ordnet, for at tiltrække flere besøgende, og gøre den rigtig atraktiv for brugerne.

Det vil vi som udgangspunkt glæde os over, så længe vi ikke skal indløse entrébillet ved vores tunnel, for at komme på vandet! :-)

Mød op, hvis du er interesseret!